Varför larm inom industrin?

Genom att använda driftlarm och övervaka processer får du kontroll över driftstopp och andra allvarliga händelser i din industri. Larmen kan bestå av sirener, blinkande ljus och andra fysiska signaler. De kan även skickas ut som notiser i appar eller som statusuppdateringar i system.

Vad innebär driftlarm och övervakningslarm?

Ett driftlarm signalerar om produktionsflödet störs eller avbryts. Detta är värdefullt inom tillverkningsindustri, och tillåter att personal inte behöver vara fysiskt på plats för att bli larmad.

Ta kontakt med oss om du har funderingar över vad som kan övervakas och kontrolleras med larm, eller om du är intresserad av att anlita en larminstallatör.