Styrinstallationer

Genom styrinstallationer kan vi ge dig bättre kontroll på uppvärmning och nedkylning, vilket ger en energioptimering som sparar mycket pengar över tid. Kunder vi hjälper med detta är bland annat storkök.

Vi har lång erfarenhet av att utföra styr- och reglerinstallationer och hantera värme och ventilation. Därför kommer vi alltid med goda idéer till dig som kund, och hjälper dig mer än gärna att ta fram den bästa planen för din verksamhet.

Kyla

Styrinstallationer för kyla används inom industrier med kylrum och liknande, butiker som använder kyldiskar och frysdiskar och hockeyarenor. Vi hjälper dig att optimera kylanläggningen, för att den ska dra så lite energi som möjligt.

Värme

Styrinstallationer för värme används inom industrier för att ta till vara på befintlig värme i smältanläggningar, ugnar och liknande. Denna värme kan användas för uppvärmning av lokaler, eller säljas som spillvärme till fjärrvärme.