Energianalys

Denna tjänst görs som inledning av en planerad energioptimering. Genom att analysera förbrukningen utifrån ett perspektiv där processer och personal tas med i beräkningen, kan optimeringsåtgärder tas fram.

Energianalys ligger till grund för installationer av belysning, automatisering av värme, ventilation och öppning/stängning av dörrar. I slutändan sparar du pengar och miljö på en minskad energiförbrukning.

Energiinventering

Har elräkningen oförklarligt blivit avsevärt högre, eller tycker du att energikostnaderna är onödigt höga? Det kan bero på ett fel, och vi kan hjälpa till att lokalisera felorsaken under en energiinventering. 

Vi kontrollerar förbrukningen och tar fram förslag på alternativa lösningar som drar mindre el. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig.