Energioptimering för industri

Vad innebär energioptimering för industrin?

Optimering sker med fokus på att få ner energiförbrukning på olika sätt. Ofta föregås detta arbete av en energianalys som utförs av oss. 

I detta uppdrag åtgärdas brister som ger onödig förbrukning, vilket kan innebära omdragningar eller utbyte av teknik. Automation med sensorer är något annat som är vanligt i denna typ av arbete.

Så optimeras energiförbrukning inom industriverksamhet

Utöver drift av maskinparken är det oftast ventilation, belysning och uppvärmning som använder mest energi. Med vår hjälp kan du få ner förbrukning och spara pengar.

Här är några åtgärder för att optimera elförbrukningen:

  • byte av belysning till LED – lägre förbrukning och bättre, jämnare belysning som även gör arbetetsmiljön bättre
  • automatisering av tändning/släckning
  • automatisering av dörröppning/stängning
  • smartare kopplingar och kabeldragningar
  • byte av gamla elsystem
  • lokalisering av fel i maskiner eller liknande och åtgärdande av dessa
  • användning av spillvärme för uppvärmning