Vad är termografering?

Tekniken kan enklast beskrivs som visualisering av infraröd strålning/värme. Den sker genom att vi fotograferar med en värmekamera, och därefter analyserar bilderna. På bilderna syns variationer i temperatur, något som är användbart vid granskning av anslutningar.

Fördelar?

Med termograferingsteknik upptäcks problem med dålig anslutning och värmeläckage snabbt och effektivt. Utifrån våra analyser kan vi sedan åtgärda problem och ge förslag på förbättringsåtgärder. Välkommen att kontakta oss för fotografering med värmekamera.