Elinstallationer för energioptimering

Vi analyserar energianvändning och optimerar ditt elsystem med smarta kopplingar och dragningar. Utifrån vår analys räknar vi ut hur du och dina medarbetare kan minska elförbrukningen utan att förlora viktig funktionalitet.

Exempel på lösningar:

  • Dörrar och portar som endast står öppna när de behöver
  • Belysning som endast är tänd när personal befinner sig i lokalerna

Kraft från ny teknik

Teknik som har några år på nacken kan fortfarande göra ett fullgott jobb, men är aldrig lika effektiv som samtida lösningar. Detta visar sig framförallt ekonomiskt. Genom att byta ut gammal teknik och förbättra kraftförsörjning minskar elräkningen, något som går hand i hand med miljöpåverkan.

Belysning som skonar ögonen

Gammal belysning som blinkar och flimrar är ett arbetsmiljöproblem som försämrar för alla medarbetare och kan ge huvudvärk. Vi förespråkar belysningsbyten till LED-teknik. LED-belysning ger bra och jämnt ljus, låg energiförbrukning och lång hållbarhet.

Vi börjar med att göra en analys för att se behov. Elförbrukning beräknas och jämförs med förväntad besparing. En kontroll av användarmönster görs samtidigt. Det är ju onödigt att ha tänt i lokaler där ingen befinner sig, något som kan kontrolleras med sensorer och tidsinställningar.