Vi hjälper dig i trädgården

Våra tjänster inom mark, trädgård och entreprenad

Våra uppdragsgivare inom detta område är markentreprenadföretag och privatpersoner. Vanliga uppdrag är grävning och schaktning, fibergrävning och lastning. Vintertid är snöskottning en populär tjänst, som vi bland annat hjälper bysamfälligheter och bostadsrättsföreningar med.

Vår maskinpark:

  • Grävmaskin
  • Hjullastare
  • Parktraktor

Sprängning av sten

Sprängningstjänster är populära för skogs- och jordbruksarbeten. Vi innehar sprängkort klass B med tillstånd för stenspräckning inom stadsplanerat område. Vi hjälper gärna att spräcka stenar för olika projekt. Spräckningen sker med P2-produkter och krutladdning.